Endringer i forbrukerkjøpsloven

Den 1. januar 2024 trådte flere lovendringer i forbrukerkjøpsloven i kraft. I denne artikkelen ser vi på utvalgte endringer som er høyaktuell ved kjøp og salg regulert av forbrukerkjøpsloven.

Les mer

Båtsesongen 2023

Vi har tidligere her på Din Båtadvokat skrevet en rekke artikler med blant annet tips knyttet til kjøp og salg av båt. I denne artikkelen har vi i anledning sesongstart 2023 oppsummert og samlet et utvalg kommentarer og lenker.

Direktekrav mot verksted

I denne artikkelen skal vi se på kjøpers adgang til å rette krav direkte mot verksted som har utført mangelfullt arbeid i tiden før båtkjøpet/salget.

Vinteropplag/utbedring/service – grunnlag for erstatning ved skader

I denne artikkelen ser vi kort på noen regler/erstatningsgrunnlag du som båteier ofte kan gjøre gjeldende, dersom din båt skades under vinteropplag/verkstedsopphold/service.

Småbåtregisteret

Vi har tidligere her på Din Båtadvokat skrevet om registrering av fritidsbåter i NOR/NIS/BYGG. I denne artikkelen skal vi kort se nærmere på Småbåtregisteret.

Kjøpers undersøkelsesplikt etter levering

I denne artikkelen ser vi nærmere på kjøpers undersøkelsesplikt etter levering av båten.

Båtkjøp og avtaleloven

Avtaleloven er en sikkerhetsventil som gjelder for alle avtaler, og den vil også kunne benyttes i saker der det eksempelvis er avtalt at kjøpsloven ikke skal komme til anvendelse.

Registrering i NOR/NIS/BYGG

Skipsregistrene i Bergen tilbyr flere viktige tjenester for båter som kan og skal registreres. Dette har betydning både ved kjøp, salg og i en eventuell konkurs.

CE-merking og Forskrift om produksjon m.m. av fritidsfartøy mv.

Ved omsetning og import av båt er det sentralt å undersøke CE-merking og kravene i Fritidsbåtforskriften

Kjøpslovens regler om kjøpers forundersøkelser

I denne artikkelen gir vi en gjennomgang av hvordan kjøpsloven regulerer kjøpers forundersøkelser

Selgers opplysningsplikt etter kjøpsloven

Hva må selger opplyse om før salget? Hvordan skal informasjonen gis?

Kjøpsloven vs forbrukerkjøpsloven

Hvilken lov som regulerer en avtale om kjøp av båt kan være avgjørende for utfallet av en tvist. Denne artikkelen gir hovedpunktene om forskjellen på de to lovene og reglene for når den enkelte lov kommer til anvendelse.

Kontakt oss

Fyll ut nedenstående skjema med ditt spørsmål. Vi gir en kostnadsfri innledende vurdering av din problemstilling. Alle henvendelser besvares hurtig og uforpliktende av kvalifiserte advokater.

Dersom du har behov for sende vedlegg kan det gjøres til post@sandco.no.