Tvist ved salg

Her har vi inntatt råd for deg som har mottatt reklamasjon på båt du har solgt. Du kan også få besvart konkrete spørsmål ved å trykke på knappen «Spør oss kostnadsfritt».

Spørsmålene besvares konfidensielt, hurtig, uforpliktende og vederlagsfritt av kvalifiserte advokater og advokatfullmektiger.

Nedenfor finner du mer inngående informasjon om reklamasjonsfrister, vurderingstema for hvorvidt kjøper har et krav, hvilke ulike typer krav du kan bli møtt av fra kjøper og hjelp til en vurdering om du kan snu deg rundt til den du kjøpte båten fra.

Generelle råd til selger

Nedenfor er inntatt noen generelle råd deg som skal selge eller har solgt båt, med særlig henblikk på deg som har mottatt reklamasjon på solgt båt og trenger veiledning for hvordan du bør håndtere saken videre.

Har kjøper et krav?

Er du i tvil om du bør akspetere hele eller deler av kjøpers reklamasjonskrav? Se veiledningen nedenfor:

Reklamasjonsfrister

Er du i tvil om kjøper har reklamert innen rimelig tid, bør du snarest skriftlig anføre at det er reklamert for sent.

Snu deg rundt

Ikke glem muligheten du har for å fremme kravet du har mottatt videre til vedkommende du kjøpte båten fra og/eller annen avtalepart. Lovgivningen gir både kjøper og selger adgang til å gjøre mangelskrav gjeldende mot tidligere selger eller annen avtalepart.

Ulike krav

Ved salg av båt med mangler er det flere mangelsbeføyelser kjøper kan gjøre gjeldende, herunder tilbakehold av kjøpesum, retting, prisavslag, hevning og/eller erstatning. I noen tilfeller kan du også risikere at kjøper hevder at kjøpeavtalen skal anses ugyldig, dvs som en nullitet.