Tvist ved kjøp

Her har vi inntatt råd for deg som har kjøpt båt med mangel. Du kan også få besvart konkrete spørsmål ved å trykke på knappen «Spør oss kostnadsfritt».

Spørsmålene besvares konfidensielt, hurtig, uforpliktende og vederlagsfritt av kvalifiserte advokater og advokatfullmektiger.

Nedenfor finner du mer inngående informasjon om reklamasjonsfrister, hvordan du reklamerer, vurderingstema for hvorvidt du har et krav, samt hvilke ulike typer krav som kan være aktuelt å fremsette.

Generelle råd ved kjøpstvist

Her har vi tatt inn en oversikt over generelle råd til kjøpere som avdekker mangler etter kjøp av båt og som søker veiledning om hvordan saken best kan håndteres videre.

Har du et krav?

Avtalen du har inngått med selger/tjenesteyter danner utgangspunktet i vurderingen av om det foreligger et avtalebrudd. Båten skal være i tråd med hva partene har avtalt. Et avvik fra avtalen vil regelmessig utgjøre en mangel.

Reklamasjonsfrister

Det hender kjøpere av båt med mangler først henvender seg til oss etter at de har tapt sitt krav ved over tid å unnlate å fremsette krav mot selger/tjenesteyter.

Reklamer riktig på mangler

Reklamasjonen skal i utgangspunktet rettes til selger/tjenesteyter. Å reklamere betyr å varsle selger/leverandør om at det foreligger en mangel på det som er levert.

Ulike reklamasjonskrav

Ved kjøp av bår med mangler er det flere mangelsbeføyelser du kan gjøre gjeldende, herunder tilbakehold av kjøpesum, retting, prisavslag, heving og/eller erstatning. I noen tilfeller kan det også være grunnlag for å hevde at kjøpeavtalen skal anses ugyldig, dvs som en nullitet.