Aktuelt >

Båtsesongen 2023

Vi har tidligere her på Din Båtadvokat skrevet en rekke artikler med blant annet tips knyttet til kjøp og salg av båt. I denne artikkelen har vi i anledning sesongstart 2023 oppsummert og samlet et utvalg kommentarer og lenker.

Båtsesongen 2023

Innledning

Båtsesongen 2023 er allerede godt i gang. Kanskje skal du:

  • kjøpe og/eller selge båt, eller
  • klargjøre båten for sjøen privat eller via verksted, eller
  • sette nyinnkjøpt båt på vannet etter tidligere vinterkonservering og/eller klargjøring fra selger eller verksted på vegne av selger

Nedenfor har vi i anledning sesongstart 2023 samlet et utvalg kommentarer og lenker til tidligere artikler skrevet her på Din Båtadvokat.

Klargjøring av båt for salg etter bortsatt vedlikehold

Viser det seg ved klargjøring at båten har fått skader under vinteropplag? Som privat båteier bør du ikke slå deg til ro uten videre undersøkelser dersom verkstedet/marinaen som har hatt ansvar for vinteropplaget henviser deg til egen båtforsikring, når det viser seg at det har oppstått skade. Se vår utdypende artikkel (tilgjengelig her) om erstatning ved vinteropplag med mer.

Aktuell lovregulering ved kjøp/salg

Alle avtaler om kjøp og salg av fritidsbåt reguleres og utfylles typisk av enten kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Det er selger, og da de konkrete egenskapene til selger, som langt på vei avgjør hvilken lov som gjelder for den enkelte avtale.

Har du kjøpt båt og avdekket feil/mangler, eller solgt båt og mottatt reklamasjonskrav fra kjøper, kan vår utdypende artikkel angående kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven (tilgjengelig her) være til god hjelp. For øvrig har vi samlet utfyllende tips til kjøper (tilgjengelig her) og til selger (tilgjengelig her).

Mulighet for direktekrav

Det finnes regler for direktekrav mot verksted både ved forbrukerkjøp/forbrukersalg og kjøp/salg etter kjøpsloven. Har du kjøpt båt som av verksted er reparert/overhalt/vedlikeholdt, og dette viser seg ikke å stemme, kan du som kjøper ofte, i tillegg til å rette krav mot selger, rette krav mot verkstedet. Også selger av båt kan ofte videreføre mottatte reklamasjonskrav til verksted benyttet før salg. Se mer utdypende om dette temaet i vår artikkel om direktekrav (tilgjengelig her).

Avslutning

Din Båtadvokat benytter anledningen til å ønske båtfolket en god båtsesong.

Skulle du være så uheldig å havne i tvist og ha behov for bistand, enten du er kjøper eller selger, privatperson eller selskap, må du gjerne kontakte oss for en juridisk vurdering, eksempelvis via kontaktskjemaet nedenfor. Bistand av advokat i en tidlig fase av tvisten bidrar erfaringsmessig ofte til at saken løser seg hurtigere, og gjerne uten at domstolene må kobles inn.

Behov for bistand til konkret vurdering?

Du kan få besvart spørsmål ved å trykke på knappen "Spør oss kostnadsfritt". Spørsmålene besvares konfidensielt, hurtig, uforpliktende og vederlagsfritt av kvalifiserte advokater og advokatfullmektiger.

Endringer i forbrukerkjøpsloven

Den 1. januar 2024 trådte flere lovendringer i forbrukerkjøpsloven i kraft. I denne artikkelen ser vi på utvalgte endringer som er høyaktuell ved kjøp og salg regulert av forbrukerkjøpsloven.

Båtsesongen 2023

Vi har tidligere her på Din Båtadvokat skrevet en rekke artikler med blant annet tips knyttet til kjøp og salg av båt. I denne artikkelen har vi i anledning sesongstart 2023 oppsummert og samlet et utvalg kommentarer og lenker.

Direktekrav mot verksted

I denne artikkelen skal vi se på kjøpers adgang til å rette krav direkte mot verksted som har utført mangelfullt arbeid i tiden før båtkjøpet/salget.

Vinteropplag/utbedring/service – grunnlag for erstatning ved skader

I denne artikkelen ser vi kort på noen regler/erstatningsgrunnlag du som båteier ofte kan gjøre gjeldende, dersom din båt skades under vinteropplag/verkstedsopphold/service.

Kontakt oss

Fyll ut nedenstående skjema med ditt spørsmål. Vi gir en kostnadsfri innledende vurdering av din problemstilling. Alle henvendelser besvares hurtig og uforpliktende av kvalifiserte advokater.

Dersom du har behov for sende vedlegg kan det gjøres til post@sandco.no.