Aktuelt >

Direktekrav mot verksted

I denne artikkelen skal vi se på kjøpers adgang til å rette krav direkte mot verksted som har utført mangelfullt arbeid i tiden før båtkjøpet/salget.

Direktekrav mot verksted

Innledning

Vi har tidligere her på Din Båtadvokat skrevet om selgers mulighet til å rette et mottatt mangelskrav videre mot et tidligere salgsledd (se artikkel her) samt tilhørende adgang for kjøper selv til å tre inn i selgers krav mot tidligere salgsledd. Nedenfor gjennomgås regler for direktekrav mot verksted, i lys av en relativt nylig avklaring fra Høyesterett.

Aktuelle regler og utgangspunkt

I forbrukerkjøp har båtkjøper etter forbrukerkjøpsloven adgang til å gjøre mangelskrav gjeldende mot en «yrkesutøver som etter avtale med selgeren eller tidligere ledd har utført arbeid på [båten]», hvor arbeidet senere viser seg å være mangelfullt med påfølgende konsekvenser. Denne forbrukerrettigheten følger direkte av forbrukerkjøpsloven § 35 fjerde avsnitt.

I kjøp mellom private hvor kjøpsloven kommer til anvendelse følger det av kjøpsloven § 84 (2) at kjøper på nærmere vilkår «uansett avtale også [kan] gjøre krav gjeldende mot tidligere yrkessalgsledd etter forbrukerkjøpsloven § 35». Det var tidligere uklart om begrepet «yrkessalgsledd» via henvisningen til forbrukerkjøpsloven § 35 også åpnet for direktekravsadgang overfor yrkesutøvere som hadde utført arbeid på båten i selgers eiertid.

Avklaring fra Høyesterett

En avgjørelse fra Norges Høyesterett fra april 2018 (publisert HR-2018-648 A) har nå slått fast at en kjøper, hvor kjøpsloven § 84 får anvendelse, har adgang til å rette direktekrav som her omtalt. Dommen omhandlet kjøp av bruktbil med tilhørende mangelskrav, men har direkte overføringsverdi til tvister/mangelskrav relatert til båtkjøp.

Høyesteretts avklaring innebærer at du som privat kjøper i ovennevnte tilfelle, ved avdekket mangelskrav som skyldes mangelfullt arbeid fra en yrkesutøver engasjert av en tidligere eier, kan rette kravet direkte mot denne yrkesutøveren. At båten i mellomtiden har vært gjenstand for et salg mellom private har altså ikke i seg selv noen betydning.

En slik løsning i tråd med Høyesteretts avklaring er fordelaktig både for kjøper og selger som er parter i en etterfølgende privat handel. En rekke krav vil nå av kjøper, slik Høyesterett skriver, kunne «rettes dit det hører hjemme, og dermed være ressursbesparende».

Avslutning

Som kjøper bør du, i tillegg til å fremsette reklamasjon mot selger, undersøke muligheten for direktekrav som her omtalt. Se gjerne vår artikkel om reklamasjonsfrister og vår artikkel vedrørende reklamasjon til orientering dersom du vurderer å fremme et krav.

Vi kan også kontaktes via nedenstående kontaktskjema dersom du ønsker en nærmere vurdering av aktuelt krav/tvist.

Behov for bistand til konkret vurdering?

Du kan få besvart spørsmål ved å trykke på knappen "Spør oss kostnadsfritt". Spørsmålene besvares konfidensielt, hurtig, uforpliktende og vederlagsfritt av kvalifiserte advokater og advokatfullmektiger.

Endringer i forbrukerkjøpsloven

Den 1. januar 2024 trådte flere lovendringer i forbrukerkjøpsloven i kraft. I denne artikkelen ser vi på utvalgte endringer som er høyaktuell ved kjøp og salg regulert av forbrukerkjøpsloven.

Båtsesongen 2023

Vi har tidligere her på Din Båtadvokat skrevet en rekke artikler med blant annet tips knyttet til kjøp og salg av båt. I denne artikkelen har vi i anledning sesongstart 2023 oppsummert og samlet et utvalg kommentarer og lenker.

Direktekrav mot verksted

I denne artikkelen skal vi se på kjøpers adgang til å rette krav direkte mot verksted som har utført mangelfullt arbeid i tiden før båtkjøpet/salget.

Vinteropplag/utbedring/service – grunnlag for erstatning ved skader

I denne artikkelen ser vi kort på noen regler/erstatningsgrunnlag du som båteier ofte kan gjøre gjeldende, dersom din båt skades under vinteropplag/verkstedsopphold/service.

Kontakt oss

Fyll ut nedenstående skjema med ditt spørsmål. Vi gir en kostnadsfri innledende vurdering av din problemstilling. Alle henvendelser besvares hurtig og uforpliktende av kvalifiserte advokater.

Dersom du har behov for sende vedlegg kan det gjøres til post@sandco.no.