Tvist ved kjøp >

Reklamer riktig på mangler

Vi anbefaler at du sender skriftlig reklamasjon/klage.

Reklamasjonen skal i utgangspunktet rettes til selger/tjenesteyter. Å reklamere betyr å varsle selger/leverandør om at det foreligger en mangel på det som er levert. I praksis bør reklamasjon skje i form av en skriftlig klage, gjerne pr e-post. Du bør ta vare på en kopi av klagen i tilfelle det skulle oppstå tvist.

En reklamasjon kan også inneholde melding til selger om at du som kjøper vil gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser overfor selger. Med misligholdsbeføyelser/mangelsbeføyelser menes krav om prisavslag, retting, erstatning, heving, omlevering med videre. Se egen artikkel om aktuelle misligholdsbeføyelser her.

Ved reklamasjon overfor selger bør du som kjøper også vurdere om du kan fremme krav mot tidligere salgsledd eller leverandører. Fremsettelse av slikt direktekrav er særlig aktuelt i fall du er i tvil om vedkommende du kjøpte fra er søkegod.

Generelle råd ved kjøpstvist

Her har vi tatt inn en oversikt over generelle råd til kjøpere som avdekker mangler etter kjøp av båt og som søker veiledning om hvordan saken best kan håndteres videre.

Har du et krav?

Avtalen du har inngått med selger/tjenesteyter danner utgangspunktet i vurderingen av om det foreligger et avtalebrudd. Båten skal være i tråd med hva partene har avtalt. Et avvik fra avtalen vil regelmessig utgjøre en mangel.

Reklamasjonsfrister

Det hender kjøpere av båt med mangler først henvender seg til oss etter at de har tapt sitt krav ved over tid å unnlate å fremsette krav mot selger/tjenesteyter.

Ulike reklamasjonskrav

Ved kjøp av bår med mangler er det flere mangelsbeføyelser du kan gjøre gjeldende, herunder tilbakehold av kjøpesum, retting, prisavslag, heving og/eller erstatning. I noen tilfeller kan det også være grunnlag for å hevde at kjøpeavtalen skal anses ugyldig, dvs som en nullitet.