Har du kjøpt båt med mangler? — Vi bistår deg i tvist

Behov for konkret vurdering?

Tvist ved kjøp

Her har vi inntatt råd for deg som har kjøpt båt med mangel. Du kan også få besvart konkrete spørsmål ved å trykke på knappen «Spør oss». Spørsmålene besvares konfidensielt, hurtig, uforpliktende og vederlagsfritt av kvalifiserte advokater og advokatfullmektiger.

Hjelp til kjøpstvist Behov for konkret vurdering?

Tvist ved salg

Her har vi samlet en del råd til deg som etter salg av båt har mottatt reklamasjon fra kjøper. Du kan også få besvart konkrete spørsmål ved å trykke på knappen «Spør oss». Spørsmålene besvares konfidensielt, hurtig og uforpliktende og vederlagsfritt av kvalifiserte advokater og advokatfullmektiger.

Hjelp til salgstvist Behov for konkret vurdering?

Endringer i forbrukerkjøpsloven

Den 1. januar 2024 trådte flere lovendringer i forbrukerkjøpsloven i kraft. I denne artikkelen ser vi på utvalgte endringer som er høyaktuell ved kjøp og salg regulert av forbrukerkjøpsloven.

Les mer

Båtsesongen 2023

Vi har tidligere her på Din Båtadvokat skrevet en rekke artikler med blant annet tips knyttet til kjøp og salg av båt. I denne artikkelen har vi i anledning sesongstart 2023 oppsummert og samlet et utvalg kommentarer og lenker.

Direktekrav mot verksted

I denne artikkelen skal vi se på kjøpers adgang til å rette krav direkte mot verksted som har utført mangelfullt arbeid i tiden før båtkjøpet/salget.

Vinteropplag/utbedring/service – grunnlag for erstatning ved skader

I denne artikkelen ser vi kort på noen regler/erstatningsgrunnlag du som båteier ofte kan gjøre gjeldende, dersom din båt skades under vinteropplag/verkstedsopphold/service.

Småbåtregisteret

Vi har tidligere her på Din Båtadvokat skrevet om registrering av fritidsbåter i NOR/NIS/BYGG. I denne artikkelen skal vi kort se nærmere på Småbåtregisteret.

Dette er Din Båtadvokat

Nettsiden dinbatadvokat.no drives av Sandanger Advokatfirma DA, org nr 993 489 735. Sandanger Advokatfirma DA yter forretningsjuridisk bistand til bedrifter og næringsdrivende, samt til privatpersoner med behov for juridisk bistand i tilknytning til bolig, båt og andre formuesverdier.

Din Båtadvokat er advokatfirmaets bindeledd ut mot markedet for juss relatert til båt.

Alle som jobber i Sandanger Advokatfirma DA er medlemmer av Den Norske Advokatforening.